OXI-NR

BIOGUARD

Hastane Laboratuvar Atıksuları Ön-Arıtma Sistemi

katalog...

EKOLOJİ

PROFESSIONAL

 

 

 

Ultra Saf Su Sistemleri.

Katalog...

Bioguard

Tip-2 Saf su sistemleri genel laboratuar uygulamalarında Klinik analizörlerde, tampon çözelti uygulamalarında, hücre kültürü, Kimyasal analizlerde v.b. kullanılmaktadır.
Ekoloji Tip-2 saf su sistemlerimiz en doğru ve güvenilir seçimdir.

ISO 3696 Water Specifications